Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

A GYULAJI PROGRAM

MM
A GYULAJI PROGRAM

Gyulaj egy ezer lakosú, gyönyörű táji környezetben fekvő, gazdag földekkel és kiterjedt erdőséggel rendelkező, ám mégis komoly társadalmi és gazdasági nehézségekkel, szegénységi problémákkal küzdő falu a Dunántúl déli részén.

GYULAJ
Gyulaj egy ezer lakosú, gyönyörű táji környezetben fekvő, gazdag földekkel és kiterjedt erdőséggel rendelkező, ám mégis komoly társadalmi és gazdasági nehézségekkel, szegénységi problémákkal küzdő falu a Dunántúl déli részén. Gyulaj ma még keresi a helyét a XXI. század európai viszonyai között, de jövőképe napról-napra formálódik, a helyi közösség egyre erősödik, és már kézzelfoghatók a közösségi fejlesztések első eredményei.
A tudatos építkezés akkor kezdődött el, amikor Gyulaj vezetői felismerték, hogy a továbblépéshez összehangolt fejlesztésre van szükség. A közmunkaprogram összehangolása a helyi gazdaságfejlesztéssel és a szociális segítségnyújtással a falu teljes lakosságát célozza meg, miközben kiemelt figyelmet fordít a legnehezebb sorsú családok segítésére.

 

Gyulaj fejlesztési programjának az az alapelve, hogy problémáinak kezelése csak komplex megoldással lehetséges, amely ötvözi a szociális segítségnyújtást, a lelki megerősítést, az oktatás-nevelés eszköztárának és szemléletének fejlesztését, a foglalkoztatást, valamint a helyi gazdaságfejlesztést.


JELENLÉT
A Máltai Szeretetszolgálat 2010 óta van jelen Gyulaj életében. Fokozatos volt az elindulás, évről-évre bővült és mélyült el a Máltai szerepvállalás a faluban. Egyik alappillére ennek a munkának a szociális szolgáltatások rendszere, a családokkal végzett szociális munka folyamata. A másik alappillér a közösségi munka, a közösségi kohézió, közösségi befogadás erősítése. Harmadik alappillér az oktatásban-nevelésbenl, a negyedik pillér pedig a helyi gazdaságfejlesztésben való részvétel.

A Máltai szemlélet alapja a befogadás, ami a keletnémet menekültek befogadását követően a Szeretetszolgálat hajléktalanügyben, hajléktalan-ellátásban játszott szerepének hívószava lett, de ugyanúgy ez az alapja a rászorulók, szegénységben élők megsegítésének is. Hiszen a befogadás egyben a problémák felvállalását és az azok megoldása iránti felelősségvállalást, valamint a bajban lévők felé megnyilvánuló szolidaritást is jelenti. A Jelenlét lényege ott lenni, együtt lenni a kirekesztett közösségekkel, közösen feltárni a problémákat, és mindentől függetlenül segítő kezet nyújtva együtt megtalálni a kivezető utat.

Balipap Ferenc Közösségi Ház
Napjainkban a Jelenlét Program egyik központja a máltai módszertan és máltai szellemiség alapján működő Balipap Ferenc Közösségi Ház. A Máltai Szeretetszolgálat változó létszámmal, de stabilan és a kiszámítható működést mindig fenntartva biztosítja a feltételeket a házban folyó szakmai munkához, partnerségben a helyi önkormányzattal.

Gyulajon a Jelenlét Program a mindennapokban gyakorlati hiánypótlója a szociális alapellátásoknak, állandó jelleggel segíti a lakosokat a hatósági- és szociális ügyek intézésében, adósságkezelési tanácsadást nyújt és családlátogatást végez. Folyamatosan igyekszik a krízisbe került családok támogatására, adományosztással és érdekképviselettel törekszik enyhíteni a rászorulók helyzetét.

Műfüves labdarúgópálya
A közösségfejlesztésben és a társadalmi felzárkóztatásban komoly szerepe van a Máltai Szeretetszolgálat Sport Egyesület (MMSZ SE) szakmai támogatásával szervezett sportprogramnak. Az MMSZ SE kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy a sporton keresztül is támogatni tudja a mélyszegénységben élő gyermekeket.

Mára Gyulajon több korosztályban utánpótlás, valamint egy felnőtt futball csapat működik. Ők hetente négy alkalommal használják a pályát, negyedévente neveznek különböző kupákra, és az MMSZ SE jóvoltából nyaranta bentlakásos edzőtáborba utazhatnak.

Óvoda és iskola
Gyulaj esetében a helyi iskola működésének problémáit az elmúlt években egyre tisztábban érzékeltük, azaz, hogy a fizikailag szegregált intézmény, melyben a tanulók szinte teljes egészében roma és mélyszegénységben élő gyermekek, nem képes saját erőforrásaiból hatékonyan támogatni a gyermekek fejlődését. Ennek megváltoztatása érdekében, hosszú előkészítést követően, 2015-ben került sor az iskola fenntartásának átvételére az óvodával összevontan, így jött létre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda. Az iskola működésének átalakulása rendkívül hosszú folyamat, melyben komoly katalizátor szerepet szánunk a Jelenlét Programnak.
A Szeretetszolgálat felelősségvállalása a falu sorsáért tehát a helyi iskola és óvoda fenntartásának átvételével vált teljessé 2015-ben.

Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet
2013-ban Dobos Károlyné, a falu polgármestere, valamint máltai önkéntesek és helyi lakosok létrehoztak egy új típusú, a helyi gazdaság és a helyi közösség fejlesztésére egyaránt koncentráló szervezetet, a Hetedhét Határ Szociális Szövetkezetet. A szervezet alapítása annak a közösségi összefogásnak az eredménye, amit a fenti szereplők évek óta kitartóan építenek Gyulajon. A Szövetkezet munkáját alapító tagként segíti a Gyulaj Községi Önkormányzat és a Máltai Szeretetszolgálat is.

A Szövetkezet tehát motorja egy szociális munkával kísért helyi foglalkoztatási programnak. (Szövetkezetről lásd még: ITT)

„Ha a szövetkezeti gazdaság hiteles, akkor erős társadalmi szerepet vállal magára. Mozdítsátok elő a becsületesség gazdaságát! Az igazi gazdaságot arról lehet felismerni, hogy csak a közjót veszi figyelembe.”

Ezzel a gondolattal zárta Ferenc pápa a szövetkezetekhez, közösségi gazdaságokhoz intézett nagy hatású beszédét 2015 februárjában. Fenntarthatóság, esélyegyenlőség, környezettudatos magatartás – ezek az alapelvek mind-mind csak üres szólamok maradnak, ha a gazdasági érdekek felülírják, rendre megelőzik a társadalmi érdekeket, a közösségi, emberiességi szempontokat. Falvaink százai mentek tönkre, emberek százezrei sodródtak szegénységbe amiatt, mert életük alárendeltté vált a gazdaságosság, hatékonyság, profit emberi kapzsiság által fűtött, rosszul értelmezett szempontjainak.

Több önkormányzat, karitatív szervezet és egyházi közösség fogott hozzá közös termeléshez, közösségi termékek előállításához és értékesítéséhez – mindezt nem pénzügyi, hanem közösségi célok mentén. Felismerték, hogy nem elég pusztán a karitatív munka, nem elég önmagában a közösségfejlesztés, nem elég tisztán a közfoglalkoztatás, hogy az érintett közösségek sorsa tartósan jobbra forduljon, hanem vállalkozni kell, és ki kell építeni egy alternatív, az emberért működő gazdasági rendszert.

„Gondoskodni a szegényekről nem kommunizmus, hanem evangélium.”
Ferenc pápa

Húsfeldolgozó és növénytartósító üzem
A Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet 2015 április 1-jén nyitotta meg húsüzemét, melyben háztáji körülmények között nevelt sertéseket dolgozunk fel.

Növénytartósító kisüzemünk 2015 nyarán kezdte meg működését. Fő profilja a Gyulaj Községi Önkormányzat közfoglalkoztatási programjában megtermelt kiváló beltartalmú zöldségek és gyümölcsök feldolgozása, tartósítása.

Módszertani Központ
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a Gyulajon elért eredmények ne csak Gyulajon legyenek ismertek, hanem a környező településeken is, és az itt bevezetett innovációk ne csak Gyulajt szolgálják, hanem a térséget is. Az elmúlt időszak egyik legfontosabb tapasztalata, hogy fórumot kell teremteni a közös gondolkodáshoz, a tervek és tapasztalatok megvitatásához, és lehetőséget kell adni a közös tanulásra. A szociális munkával összekapcsolt helyi gazdaságfejlesztés nem egy egyszeri aktus, hanem egy innovációs folyamat, amiben a kockákat egymásra építve folyamatos a változás, a fejlődés, a megújulás. A jelentős leszakadás miatt természetesen ma még sok erőforrást Gyulajra kell koncentrálni, de Gyulaj fejlesztésének már egy-két éves távlatban is hatékonysági problémákat okozhat, ha a környező települések nem kapcsolódnak be valamilyen módon a Gyulajról indult kezdeményezésekbe.

A Gyulajon megépült Módszertani Központ jó lehetőséget kínál az összefogásra, hiszen itt tudunk találkozni olyan szakértőkkel, akiktől hallani lehet az éppen aktuális szakmai trendekről és forrásszerzési lehetőségekről, valamint itt szoktuk bemutatni más térségek jól működő helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezéseit. Ezekre az alkalmakra eljönnek a környék polgármesterei, gazdálkodói, szociális szövetkezeti vezetői, egyházi szereplők, valamint civil és karitatív szervezetek képviselői, hogy az információ ne csak Gyulajé legyen és így ne csak Gyulajt szolgálja, hanem a közös ügyet. Ami nem más, mint az egész térség fejlesztése, új lehetőségek biztosítása az itt élőknek.


ÚJ TÍPUSÚ JELENLÉT
A következő években a gyulaji Jelenlét Program alapját a helyi foglalkoztatás sikere fogja meghatározni. Szaktanácsadással és szociális munkával a helyi családokat minél nagyobb számban szeretnénk segíteni abban, hogy alapanyag-termelői legyenek mind a húsfeldolgozónak, mind a növénytartósító üzemnek. Ők ezáltal többlet jövedelemhez jutnak, a Szövetkezet pedig magas minőségű ellenőrzött alapanyaghoz. Emellett az önkormányzat közmunkaprogramja továbbra is stabil eleme az alapanyag termelésnek.
A jó minőségű és széles alapanyag-bázis, valamint az üzemeink erre épülő hatékony működése újabb emberek foglalkoztatását eredményezi nemcsak a feldolgozó üzemeinkben, hanem a mintaboltjainkban is (Gyulaj, Dombóvár, Pécs). A lánc végén, teljessé téve a különféle tevékenységek egymásra épülő rendszerét, és bezárva a finanszírozási kört, a Jovánczai Hétpecsétes termékek sikeres értékesítése és a gazdasági eredmények adnak majd lehetőséget arra, hogy a Szövetkezet többletforrással rendelkezzen szociális céljai megvalósításához, a Jelenlét Program működtetéséhez.